Våre tjenester

Vi utfører oppdrag innen lovpålagt revisjon, samt rådgivningstjenester av ulik art. Vi er en kvalifisert diskusjonspartner ved vurdering av estimater, regnskap og skatt. Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av regnskapsrapportering.

En skriftlig revisoruttalelse som kan vedlegges regnskapet ved utsendelse til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører

Mindre omfattende revisorbekreftelser ved behov; etter krav i aksjeloven, til skattefunn, av momsrefusjoner e.l.

Vi utfører blant annet:

– Revisjon
– Stiftelse av selskaper
– Skatterådgivning
– Attestasjoner og lignende hvor det er krav om bekreftelse fra revisor
– Økonomisk rådgivning
– Utarbeidelse av ligningspapirer, samt årsregnskap
– Begrenset revisjon og avtalte kontrollhandlinger