Våre tjenester

Vi utfører oppdrag innen lovpålagt revisjon, samt rådgivningstjenester av ulik art. Vi er en kvalifisert diskusjonspartner ved vurdering av estimater, regnskap og skatt.

En skriftlig revisoruttalelse som kan vedlegges regnskapet ved utsendelse til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører

Mindre omfattende revisorbekreftelser ved behov; etter krav i aksjeloven, til skattefunn, av momsrefusjoner e.l.

Vi utfører blant annet:

– Revisjon
– Stiftelse av selskaper
– Skatterådgivning
– Attestasjoner og lignende hvor det er krav om bekreftelse fra revisor
– Økonomisk rådgivning
– Utarbeidelse av skattemelding og årsregnskap
– Begrenset revisjon og avtalte kontrollhandlinger