Verdsetting næringseiendom og spesielt om verdsetting av næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap

Skatteetaten har sendt ut meldingen som inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2016.

Lovendringen innebærer at prosentandelen av beregnet utleieverdi per kvm for næringseiendom settes til 80. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen er utleid eller ikke. Dette er en økning fra 70 prosent som gjaldt for inntektsåret 2015.

Videre medfører lovendringen at næringseiendom, på lik linje som med sekundærbolig, skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 96 prosent (mot 84 prosent for inntektsåret 2015) av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Næringseiendom skal for inntektsåret 2016 medregnes til 89 prosent av full verdi (beregnet utleieverdi) ved fastsetting av selskapets formuesverdi. Satsen på 89 prosent har sammenheng med at det for inntektsåret 2017 er innført en rabatt på 10 prosent på aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskaper.

 

Hele meldingen om skattefastsettingen for inntektsåret 2016 kan leses her